Jan Kenneth Hansen - Skribent for Privatlånet.no
03 Feb
03Feb

Norge er definisjonen for privatlån at du låner fra familie eller venner, men i senere tid så har også flere aktører i Norge begynt å bruke begrepet om forbrukslån og kredittlån. 

Privatlån er egentlig et mer vanlig uttrykk for forbrukslån og lån uten sikkerhet i Danmark og Sverige. Vi skal drøfte temaet om du bør ta opp et privatlån fra familie eller venner, og hvilke regler som gjelder her. 

I tillegg skal vi gå gjennom hvorfor mange heller velger å låne pengene gjennom en bank.

Er du forpliktet nok til å betale tilbake pengene?

Når noen tar opp et lån gjennom en bank, så forplikter de seg til å tilbakebetale hver eneste måned. Hvis ikke kan de få betalingsanmerkninger, og det vil de fleste ikke ha. 

Men når du låner penger fra familie og venner, kan det fort oppstå konflikter dersom du ikke betaler tilbake lånet. Å ikke tilbakebetale banken er en ting, men å ødelegge familieforhold i tillegg kan være en kraftig påkjenning. 

I tillegg vil nok familiemedlemmer eller kompiser føle at det er vanskelig å kjøre inkassokrav på personer de kjenner godt. 

Kjenner du til alle reglene i forhold til å låne penger privat?

Når dere skal sette opp en lånekontrakt er det flere ting som må på plass for at denne avtalen er gjeldende. Her kan du finne en god mal på låneavtale mellom privatpersoner og hva denne skal inkludere.

Det er viktig at private lån har en kontrakt med klare retningslinjer for tilbakebetaling av lånet. Dere må lage en egen betalingsplan, og når det er forventet at hele beløpet er tilbakebetalt. 

Dette gir den private utlåneren rett til å kjøre rettslige krav dersom låntaker ikke betaler tilbake pengene. 

Husk at skatt på renteinntekter også gjelder for lån privat, og det skal beregnes 22 % på inntektene per år. 

Fordeler og ulemper med å låne penger av privatpersoner

Fordelene er som regel at dere ikke nødvendigvis trenger å forholde dere til de samme retningslinjene som banken har forhold til lån. 

Finansinstitusjoner i Norge kan ikke låne ut mer enn 5 ganger inntekten til en person, mens på en privat låneavtale kan dere være mer fleksible. 

Dette kan være en fordel i situasjoner hvor det er snakk om store kjøp, for eksempel bolig eller bil, ved at utlånet kan ta pant i disse eiendelene, eller stå som eier til at pengene er betalt tilbake. 

Men på en privat låneavtale uten noe sikkerhet, er det absolutt ikke forsvarlig å låne ut store beløp. Dette innebærer større risiko for at utlåner ikke får tilbake pengene sine over tid, og må bruke mye tid og energi på å inndrive pengene. 

FordelerUlemper
  • Dere bestemmer lånebeløp selv
  • Kan sette lavere rente enn bankene
  • Ordne en mer fleksibel tilbakebetaling
  • Stor usikkerhet for utlånet dersom de ikke har pant i eiendeler
  • Kan være tidkrevende å inndrive pengene

Når bør det unngås å unngå en privat avtale om lån?

Dersom låntaker ønsker et privatlån uten sikkerhet og har betalingsanmerkninger, bør det absolutt ikke inngår en avtale. Men her ligger utfordringen, hvordan skal du vite dette uten at en kredittsjekk er på plass?

I Norge er det ikke lov for andre privatpersoner å ta en kredittsjekk av andre med mindre du har fått en tillatelse for dette. Her må dere bli enige om at en kredittvurdering må på plass før en utbetaling kan gjøres. 

Det er heller ikke vanskelig å ta en kredittvurdering, og det er helt gratis. Du kan finne lenke til kredittsjekk på forsiden til Privatlånet.no. 

Det er også ikke anbefalt å inngå en avtale dersom lånebeløpet er for høyt i forhold til inntekten til låntaker. Banker og finansinstitusjoner har en grense å følge, og dette er ikke uten grunn. 

Bruk dette regnestykket for å beregne hvor høyt lånet skal være

Som en sunn retningslinje for utbetaling av lån, kan dere følge de samme kravene som bankene er pålagt i Norge. Her skal vi se på hvordan dere skal regne dette ut, og hva dere må ta høyde for:

Brutto inntekt per år: Låntaker kan ikke låne mer enn 5 ganger brutto årsinntekt

Andre lån: Har låntakter flere lån fra før, skal disse trekkes fra lånebeløpet (ellers slås sammen i ett lån).

Livsoppholdssats: Livsoppholdssatsen skal trekkes fra nettolønn per måned. Du kan sjekke livsoppholdssatser som er gjeldende for personer du skal låne penger til. 

Bokostnader: Husleie, strøm og andre faste utgifter må trekkes fra netto månedslønn

Her er regnestykket på en enslig person som søker om et privatlån på 100 000 kroner med 250 000 kroner i brutto årsinntekt. 

Årsinntekt250 000 kroner brutto
Månedlig inntekt etter skatt 17 579 per måned
Lånebeløp100 000 kroner
Nedbetalingstid5 år
Tilbakebetaling1 666 kroner per måned
Andre lån2400 kroner per måned
Livsoppholdssats10 412 kroner per måned
Husleie10 000 kroner per måned
Totalt 

- 6 899 kroner


Som du ser i dette tilfellet, så går ikke regnestykket opp. Personen går på minus 6 899 kroner per måned dersom du følger de samme retningene som bankene i Norge for privatlån. I tillegg er det ikke tillagt noe rente på det som skal lånes privat, med en lang nedbetalingstid på 5 år. 

Høres det fortsatt ut som en god ide å låne penger til en privatperson?

Om ikke kan du prøve å søke til 24 forskjellige banker på Privatlånet.no som er villige til å hjelpe deg med å låne penger uten sikkerhet. Men dersom dere ønsker å prøve en privat låneavtale, kan dere følge rådene ovenfor slik at det ikke oppstår konflikter underveis. 

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.